Udrejsecenter Sjælsmark

 

Med asylaftalen fra efteråret 2012 indgået mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance blev der afsat penge til en mere målrettet indkvartering af asylansøgere.

Det betyder, at der ved indkvarteringen skal tages hensyn til, hvilken fase en asylansøger befinder sig i, herunder skal afviste asylansøgere placeres i et udrejsecenter, hvor der er fokus på hjemrejse og genetablering i hjemlandet.

Udrejsecenter Sjælsmark er på linje med de øvrige asylcentre i Danmark et åbent center. Der er døgnbemanding, videoovervågning og adgangskontrol. Centeret drives af Kriminalforsorgen.

Udrejsecenteret er indrettet i to sektioner:

   a) Personer som står over for udsendelse – afviste asylansøgere

   b) Personer udvist ved dom og på tålt ophold

Udrejsecenteret tages i brug etapevis og de første pladser blev taget i brug den 11. februar 2015 til afviste asylansøgere (den førstnævnte gruppe a) ovenfor).